Hotararea Nr. 49/26.07.2021

Privind transformarea postului de executie referent, clasa III, grad profesional principal in referent, clasa III debutant- Compartimentul Asistenta Sociala, in cadrul Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Belis, judetul Cluj

Your email address will not be published.