Hotarare Nr. 72/07.10.2021

Privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNDL pentru obiectivul Modernizare si dotare scoala gimnaziala Avram Iancu Belis.

Your email address will not be published. Required fields are marked *