Hotarare Nr.74/07.10.2021

Privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investitie Reabilitare si dotare dispesar medical in localitate Belis

Your email address will not be published. Required fields are marked *