Hotarare Nr.81/26.11.2021

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA DE VACANTA P+M, IMPREJMUIRE RACORD LA UTILITATI”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Your email address will not be published.