Hotarare Nr.83/26.11.2021

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.D SI DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, IMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRANSAMENTE, AMENAJARE TEREN”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Your email address will not be published.