Hotarare Nr.84/26.11.2021

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA DE VACANTA P+M, BAZIN VIDANJABIL, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN, RACORDURI SI BRANSAMENTE”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Your email address will not be published.