Hotarare Nr.88/26.11.2021

Privind aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, pe trimestrul III 2021

Your email address will not be published.