Anexa Nr. 3 la HCL Nr. 36/30.05.2022

Caiet de Sarcini privind “Servicii de salubritate – Activitatea de colectare separată și transport separat, al deșeurilor comunale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioare si/sau exterioara a acestora.”

Your email address will not be published.