Hotărârea Nr. 34/30.05.2022

Privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local al comunei Beliș spre adoptare.

Your email address will not be published.