Hotărârea Nr. 35/30.05.2022

Privind aprobarea execuției bugetare și a planului de venituri și cheltuieli și activități finanțate integral din venituri proprii, pe trimestrul I 2022.

Your email address will not be published.