Hotărârea Nr. 36/30.05.2022

Privind aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Beliș.

Your email address will not be published.