Hotărârea Nr. 38/30.05.2022

Privind aprobare creare acces nou și realizare branșamente/racorduri la rețelele edilitare in zona străzii localității pentru investiția ” ELABORARE DOCUMENTAȚIE DE URBANISM P.U.Z. ÎN VEDEREA INTRODUCERII TERENULUI ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU PAVILIONAR TURISTIC-SAT DE VACANȚĂ”, lucrări care se execută pe domeniul public al comunei Beliș.

Your email address will not be published.