Hotărârea Nr. 42/30.05.2022

Privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Beliș, județul Cluj, pentru anul 2022.

Your email address will not be published.