Hotărârea Nr. 43/30.05.2022

Privind transformarea unui post de execuție polițist, clasa III. grad profesional superior în polișist, clasa I. grad profesional superior- Compartimentul Poliție Locală și un post de execuție contractual, muncitor necalificat, treapta profesională 1. Compartimentul Administrare în referent, treapta profesională 1. Compartimentul Taxe și Impozite în cadrul Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Beliș, județul Cluj.

Your email address will not be published.