Hotărârea Nr. 48/30.05.2022

Privind aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție încheiat la data de 28.07.2010 de către membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj pentru stabilirea modului de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj.

Your email address will not be published.