Hotarari Consiliul Local Belis

Hotorarea 22/5 aprilie 2019

Privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2019

Detalii

Hotararea 26/3 mai 2019

Privind aprobarea Organigramei, numarului de personal si Statul de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belis, judetul Cluj, pentru anul 2019

Detalii

Hotararea 38/5 iulie 2019

Privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Detalii

Hotorarea 39/5 iulie 2019

Privind aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, sectiunea E, pe semestrul I2019

Detalii

Hotararea 40/5 iulie 2019

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia  lucrarii care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis

Detalii

Hotararea 41/5 iulie 2019

cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia  lucrari care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis

Detalii

Hotorarea 42/5 iulie 2019

Pentru aprobarea unor modificlri la documentatia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare, transport si transfer deseuri in cadrul –Proiectului ” Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj

Detalii

Hotararea 43/5 iulie 2019

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis pentru anul 2019

Detalii

Hotararea 44/5 iulie 2019

Pentru modificarea HCL nr. 12119.02.2019 privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investitie “Modernizare si dotare scoala gimnaziala “Avram lancu” Belis, comuna Belis, jud. Cluj”

Detalii

Hotorarea 45/23 iulie 2019

Pentru modificarea HCL nr.13119.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati, aferenti obiectivului de investitie ” Moderntzare si dotare scoala gimnaziala Avram lancu Belis, comuna Belis, jud. Cluj “

Detalii

Hotararea 46/23 iulie 2019

Privind aprobarea stabilirii pretului de vanzare pentru valorificarea masei lemnoase a unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din padurea impadurita a comunei catre populatie, modificare preturi de pornire la licitatie agentii economici si aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa

Detalii