Hotarari Consiliul Local Belis

Anul 2021

Hotararea 66/21 septembrie 2021

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenti obiectivului de investitie “Modernizare si dotare scoala gimnaziala Avram Iancu Belis, comuna Belis, jud. Cluj”

Detalii

Hotararea 67/21 septembrie 2021

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si cheltuieli neeligibile pentru proiectul “Modernizare drumuri si strazi in COmuna Belis, judetul Cluj”

Detalii

Hotararea 63/21 septembrie 2021

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia ” ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA DE VACANTA P+M, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI SI BRANSAMENTE”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 64/21 septembrie 2021

Privind emiterea acordului UAT Comuna BElis, judetul Cluj, in calitatea sa de proprietar si administrator al domeniului public si privat, pentru executia pe domeniul public si privat a lucrarilor de racorduri si bransamente aferente proiectului “Elaborare documentatie de urbanism P.U.Z. pentru introducere teren in intravilan si parcelare si documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire unitati de cazare”, beneficiar IMAGINAROOM SRL

Detalii

Hotararea 65/21 septembrie 2021

Privind asigurarea confinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investitie “Modernizare si dotare scoala gimnaziala “Avram Iancu” Belis, comuna Belis, jud. CLuj”

Detalii

Hotararea 60/21 septembrie 2021

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea “INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE STRUCTURA DE PRIMIRE TURISTICA TIP CAMPING CU CAZARE INTR-UN BUNGALOW” beneficiar Poptean Darius Intreprindere Individualam comuna Belis, sat. Smida, nr. 18 C, judetul Cluj

Detalii

Hotararea 61/21 septembrie 2021

Privind aprobarea PLAN URBANISTIC DETALIU – pentru “CONSTRUIRE CASA DE VACANTA” comuna Belis, sat. Belis, nr.FN, judetul Cluj, beneficiar Cimpean Dan Augustin si sotia Cimpean Gabriela-Simona

Detalii

Hotararea 62/21 septembrie 2021

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.Z. SI DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA DE VACANTA, OPERATIUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULATIA IMOBILIARA – CONSTRUIRE DREPT DE SERVITUTE DE TRECERE”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 57/21 septembrie 2021

Privind aprobarea contractarii unui inprumut in valoare de 600.000 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului

Detalii

Hotararea 58/21 septembrie 2021

Privind aprobarea vanzarii, stabilirea pretului de pornire la licitatie a unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei si aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa

Detalii

Hotararea 59/21 septembrie 2021

Privind aprobarea vacantarii de consilier local detinut de domnul consilier local MARCU IOSIF

Detalii

Hotararea 54/21 septembrie 2021

Privind alegerea Presedintelui de sedinta, pentru o perioada de 3 luni”

Detalii

Hotararea 55/21 septembrie 2021

Privind modificare/revocarea partiala a HCL nr. 8 din 29.01.2021 privind inventarea bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei belis
Detalii

Hotararea 56/21 septembrie 2021

Privind aprobarea contractarii unui inprumut in valoare de 2.555.000 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal-buetare privind acordarea unor inprumuturi din Trezoreria Statului

Detalii

Hotararea 46/15 iunie 2021

Privind aprobarea vanzarii, stabilirea pretului de pornire la licitatie a unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei si aprobarea modului de valorificare  a volumului de masa lemnoasa

Detalii

Hotararea 43/15 iunie 2021

Privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN la proiectul “Modernizare drumuri in comuna Belis, judetul Cluj”

Detalii

Hotararea 44/15 iunie 2021

Privind emiterea acordului UAT Comuna Belis, judetul Cluj, in calitatea sa de proprietar si administrator al domeniului public si privat, pentru executia pe domeniul public si privat a lucrarilor de racorduri si bransamente aferente proiectului “DEVIERE L.E.A 0,4 KW”, beneficiar S.C. AGRO CUCIULAT SRL

Detalii

Hotararea 45/15 iunie 2021

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.D. SI ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA DE VACANTA, IMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRANSAMENTE, AMENAJARI EXTERIOARE”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 40/28 mai 2021

Privind aprobarea oportunitatii si necesitatii demararii procedurilor legale de declarare a comunei Belis in statiune turistica de interes local si ulterior accesarea de fonduri europene nerambursabile pe axele de turism inclusiv la Bruxelles

Detalii

Hotararea 41/15 iunie 2021

Privind alegerea Presedintelui de sedinta, pentru o perioada de 3 luni

Detalii

Hotararea 42/15 iunie 2021

Privind modificarea componentei comisiilor de specialitate din cardul Consiliului Local Belis

Detalii

Hotararea 37/28 mai 2021

Privind aprobarea declasarii si stabilirii pretului de pornire la licitatie diminuat a unor partizi doborate de vant in vederea valorificarii acestora la drum auto forestier catre operatorii economici

Detalii

Hotararea 38/28 mai 2021

Privind aprobarea stabilirii pretului de vanzare a unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei si aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa

Detalii

Hotararea 39/28 mai 2021

Privind aprobarea incadrarii unui asistent personal pentru o persoana cu handicap

Detalii

Hotararea 34/28 mai 2021

Privind emiterea acordului UAT Belis, judetul Cluj, in calitatea sa de proprietar si administrator al domeniului public si privat, pentru executia pe domeniul public si privat a lucrarilor de racorduri si bransamente aferente proiectului “Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului INFRASTRUCTURA DE COMUNICATII IN BANDA LARGA CU RETELE DE TIP NGN IN JUDETUL CLUJ”, beneficiar S.C. DAM TELECOM SERVICES SRL

Detalii

Hotararea 35/28 mai 2021

Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Detalii

Hotararea 36/28 mai 2021

Privind stabilirea tarifelor pentru fructe de padure si ciuperci din flora spontana a pasunii impadurite si fondul forestier care apartine comunei Belis

Detalii

Hotararea 31/28 mai 2021

Privind aprobarea decontarii navetei personalului didactic auxiliar din cadrul Scolii Gimnaziale “Avram Iancu” Belis pentru lunile martie, aprilie 2021

Detalii

Hotararea 32/28 mai 2021

Privind acordarea bursei de orfan elevului Matis Alex Dorinel si alocarea sumei din bugetul local al comunei pentru bursa de orfan, elev la Scoala Gimnaziala “AVRAM IANCU” Belis, incepand cu data de 1 mai 2021

Detalii

Hotararea 33/28 mai 2021

Privind aprobarea Organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Belis, judetul Cluj, pentru anul 2021

Detalii

Hotararea 28/16 aprilie 2021

Privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2021

Detalii

Hotararea 29/28 mai 2021

Privind aprobare PLAN URBANISTIC DE DETALIU – pentru “CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA” comuna Belis, sat Balcesti, nr. FN, judetul Cluj, beneficiar Rusu Emil si Rusu Mirela-Olimpia

Detalii

Hotararea 30/28 mai 2021

Privind aprobare PLAN URBANISTIC DE DETALIU – pentru “CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M” comuna Belis, sat Belis, nr. FN, judetul Cluj, beneficiar Marc Adela-Lucretia

Detalii

Hotararea 25/16 aprilie 2021

Privind acordarea burselor scolare si alocarea unei sume din bugetul local al comunei pentru bursele scolare, elevilor de la “AVRAM IANCU”

Detalii

Hotararea 26/16 aprilie 2021

Cu privire la decontarea navetei personalului didactic si didactic auxiliar din cadrul Scolii Gimnaziale “AVRAM IANCU”

Detalii

Hotararea 27/16 aprilie 2021

Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe prioada 2021-2027

Detalii

Hotararea 22/16 aprilie 2021

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii

Detalii

Hotararea 23/16 aprilie 2021

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii

Detalii

Hotararea 24/16 aprilie 2021

Privind actualizarea valorii de inventar a Caminelor Culturale, cuprinse in Inventarul bunurilor care aprtin domeniului public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 19/05 martie 2021

Privind aprobarea vacantarii locului de consilier local detinut de domnul consilier local BLEONT CLAUDIU STEFAN

Detalii

Hotararea 20/05 martie 2021

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii

Detalii

Hotararea 21/16 aprilie 2021

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii

Detalii

Hotararea 16/05 martie 2021

Privind aprobarea decontarii navetei personalului didactic si didactic auxiliar din cadrul Scolii Gimnaziale “Avram Iancu” Belis pentru luna ianuarie 2021

Detalii

Hotararea 17/05 martie 2021

Privind aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, pe semestrul II 2020

Detalii

Hotararea 18/05 martie 2021

Privind mandatarea domnului Matis Viorel ca reprezentant al Comunei Belis in relatia cu Asociatia Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum

Detalii

Hotararea 13/05 martie 2021

Privind revocarea si desemnarea reprezentantului legal in contractul cu Agentia pentru Finanatarea Investitiilor Rurale (AFIR) nr. C1920074X206061302814/20.11.2016, pentru proiectul “INFIINTARE PATINOR AUTOSUSTENABIL IN COMUNA BELIS, JUDETUL CLUJ”

Detalii

Hotararea 14/05 martie 2021

Privind aprobarea modificarii pretului de pornire la licitatie pentru vanzarea unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei Belis

Detalii

Hotararea 15/05 martie 2021

Privind aprobarea stabilirii pretului de pornire la licitatie/vanzarea unor cantitati de material lemnos forestier si din pasunea impadurita a comunei si aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa

Detalii

Hotararea 10/05 martie 2021

Privind alegerea Presedintelui de sedinta, pentru perioada de 3 luni

Detalii

Hotararea 11/05 martie 2021

Privind revocarea si desemnarea reprezentantului legal in contractul cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) nr. C0720RM00011661300078/23.08.2017, pentru proiectul “MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BELIS, JUDETUL CLUJ”

Detalii

Hotararea 12/05 martie 2021

Privind revocarea si desemnarea reprezentantului legal in contractul cu Agentia pentru Finantarea Investiilor Rurale (AFIR) nr. C0760CM00031561300151/07.11.2016 pentru proiectul “MODERNIZARE CAMINE CULTURALE IN COMUNA BELIS, JUDETUL CLUJ”

Detalii

Hotararea 07/29 ianuarie 2021

Privind aprobarea dezmembrarii imobilului/teren situat in extravilanul localitatii Belis, comuna Belis, in suprafata de 763.542 mp,  inscris in Cartea Funciara nr.51039 Belis, nr. cadastral/nr. topografic 51039, in 4 parcele de teren, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare

Detalii

Hotararea 08/29 ianuarie 2021

Privind inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Belis

Detalii

Hotararea 09/29 ianuarie 2021

Privind aprobarea vacantarii locului de consilier local detinut de doamna consilier local PASCA LENUTA

Detalii

Hotararea 04/29 ianuarie 2021

Privind aprobarea decontarii navetei personalului didactic si didactic auxiliar din cadrul Scolii Gimnaziale “Avram Iancu” Belis pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2020

Detalii

Hotararea 05/29 ianuarie 2021

Privind desemnare reprezentanti ai Consiliului Local al comunei Belis in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale “Avram Iancu” Belis pentru anul 2020-2021

Detalii

Hotararea 06/29 ianuarie 2021

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul anterior, 2020

Detalii

Hotararea 01/29 ianuarie 2021

Privind reorganizarea retelei scolare pentru anul 2021-2022 la nivelul comunei Belis, judetul Cluj

Detalii

Hotararea 02/29 ianuarie 2021

Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care urmeaza a se recolta in anul 2021 din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei Belis

Detalii

Hotararea 03/29 ianuarie 2021

Privind acordarea unor drepturi pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de masa de pe raza comunei Belis

Detalii

Anul 2019

Hotararea 22/5 aprilie 2019

Privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2019

Detalii

Hotararea 26/3 mai 2019

Privind aprobarea Organigramei, numarului de personal si Statul de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belis, judetul Cluj, pentru anul 2019

Detalii

Hotararea 38/5 iulie 2019

Privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Detalii

Hotararea 39/5 iulie 2019

Privind aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, sectiunea E, pe semestrul I2019

Detalii

Hotararea 40/5 iulie 2019

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia  lucrarii care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis

Detalii

Hotararea 41/5 iulie 2019

cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia  lucrari care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Belis

Detalii

Hotorarea 42/5 iulie 2019

Pentru aprobarea unor modificlri la documentatia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare, transport si transfer deseuri in cadrul –Proiectului ” Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj

Detalii

Hotararea 43/5 iulie 2019

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis pentru anul 2019

Detalii

Hotararea 44/5 iulie 2019

Pentru modificarea HCL nr. 12119.02.2019 privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investitie “Modernizare si dotare scoala gimnaziala “Avram lancu” Belis, comuna Belis, jud. Cluj”

Detalii

Hotararea 45/23 iulie 2019

Pentru modificarea HCL nr.13119.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati, aferenti obiectivului de investitie ” Moderntzare si dotare scoala gimnaziala Avram lancu Belis, comuna Belis, jud. Cluj “

Detalii

Hotararea 46/23 iulie 2019

Privind aprobarea stabilirii pretului de vanzare pentru valorificarea masei lemnoase a unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din padurea impadurita a comunei catre populatie, modificare preturi de pornire la licitatie agentii economici si aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa

Detalii

Anul 2020

Hotararea 1/10 ianuarie 2020

Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, in comuna Belis, judetul Cluj, pentru anul 2020

Detalii

Hotararea 2/10 ianuarie 2020

Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care urmeaza a se recolta in anul 2020 din fondul forestier al comunei Belis

Detalii

Hotararea 3/10 ianuarie 2020

Privind reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 la nivelul comunei Belis, judetul Cluj

Detalii

Hotararea 4/10 ianuarie 2020

Privind acordarea unor drepturi pentru copii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de masa de pe raza comunei Belis

Detalii

Hotararea 5/10 ianuarie 2020

Privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren situat in intravilanul localitatii Belis, comuna Belis, in suprafata de 3.587 mp, inscris in Cartea Funciara nr.51114 Belis, nr. cadastral / nr. topografic 51114, in 4 parcele de teren, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare

Detalii

Hotararea 6/10 ianuarie 2020

Privind aprobarea acoperirii definitve a deficitului bugetar pe anul 2019

Detalii

Hotararea 7/10 ianuarie 2020

Privind aprobarea stabilirii pretului de pornire la licitatie/ vanzarea unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei si aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa

Detalii

Hotararea 8/07 februarie 2020

Privind aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, pe trimestrul IV 2019

Detalii

Hotararea 9/07 februarie 2020

Privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2020

Detalii

Hotararea 10/07 februarie 2020

Pentru modificarea HCL nr.78/17.11.2017 privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectul de investitie “Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Belis, comuna Belis, judetul Cluj”

Detalii

Hotararea 11/07 februarie 2020

Pentru modificarea HCL nr.77/17.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenti obiectivului de investitie “Reabilitare si dotare dispensar medical in localitatea Belis, comuna Belis, judetul Cluj”

Detalii

Hotararea 12/07 februarie 2020

Privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Belis, judetul Cluj

Detalii

Hotararea 13/07 februarie 2020

Privind aprobarea incheierii unui nou Act aditional la Contractul de prestari servicii, avand ca obiect prestarea serviciilor silvice

Detalii

Hotararea 14/07 februarie 2020

Privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare privind proiectul “MODERNIZARE CAMINE CULTURALE IN COMUNA BELIS, JUDETUL CLUJ”

Detalii

Hotararea 15/07 februarie 2020

Privind efectuarea unui schimb de imobile-terenuri

Detalii

Hotararea 16/07 februarie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 17/07 februarie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 18/06 martie 2020

Privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Detalii

Hotararea 19/06 martie 2020

Privind acordarea burselor scolare si alocarea unei sume din bugetul local al comunei pentru bursele scolare, elevilor de la Scoala Gimnaziala “AVRAM IANCU” Belis, pentru anul scolar 2019-2020, semestrul II

Detalii

Hotararea 20/06 martie 2020

Privind aprobarea modificarii pretului de pornire la licitatie pentru valorificarea masei lemnoase a unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei si aprobarea modului de valorificare a acestuia

Detalii

Hotararea 21/06 martie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.D SI DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE A DOUA CASE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 22/06 martie 2020

Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Detalii

Hotararea 23/06 martie 2020

Privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei Belis, jud. Cluj

Detalii

Hotararea 24/08 mai 2020

Privind acordarea din bugetul local pe anul 2020 al comunei Belis a unui sprijin financiar pentru inceperea lucrarilor,,Refacerea Casei Parohiale ,, la Parohia Ortodoxa Belis

Detalii

Hotararea 25/08 mai 2020

Cu privire la constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul Comunei Belis, judetul Cluj

Detalii

Hotararea 26/08 mai 2020

Privind actualizarea valorii de inventar a Caminelor Culturale/a masuratorilor Caminului Cultural Poaina Horea, cuprinse in Inventarul bunurilor care apartin domeniul public al comunei Belis, inscrise in anexele 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local nr.25 din 24 martie 2016

Detalii

Hotararea 27/08 mai 2020

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2020

Detalii

Hotararea 28/08 mai 2020

Privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Detalii

Hotararea 29/08 mai 2020

Privind aprobarea suplimentarii valorii contractului de executie lucrari, a valorii totale si a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului: ,,MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA BELIS, JUD. CLUJ”

Detalii

Hotararea 30/08 mai 2020

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2020

Detalii

Hotararea 31/05 iunie 2020

Privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Detalii

Hotararea 32/05 iunie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia ” ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII , LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA, GARAJ AUTO, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI ” , lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 33/05 iunie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare inzota strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA DE VACANTA P+M ” , lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 34/05 iunie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia ” CONSTRUIRE SI DOTARE AGROPENSIUNE TURISTICA,lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 35/05 iunie 2020

Privind aprobarea cotizatiei anuale datoratd de comuna Belis la Asociatia Grupul de
Actiune Locald NAPOCA POROLISSUM

Detalii

Hotararea 36/05 iunie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia .. ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.D. SI DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZATIA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA ” ,lucrai care se executa pe domeniul public al comunei BelisTARE AGROPENSIUNE TURISTICA, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 37/05 iunie 2020

Pentru aprobarea Proiectului privind  “Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei electrice, in infrastructura de iluminat public in Comuna Belis, judetul Cluj”

Detalii

Hotararea 38/05 iunie 2020

Pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ,
pentru Proiectul privind ” Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei electrice, in infrastructura de iluminat public in Comuna Belis, judetul Cluj “e domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 39/03 iulie 2020

Privind aprobarea executiei bugetare si a planului de venituri si cheltuieli si activitati finantate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2020

Detalii

Hotararea 40/03 iulie 2020

Privind initierea si derularea obiectivului de investitii “Captare, tratare si extindere retea de alimentare cu apa in comuna Belis, judetul Cluj”

Detalii

Hotararea 41/03 iulie 2020

Pentru modificarea HCL nr.44/05.07.2019 privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, pentru obiectul de investitie “Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala “Avram Iancu” Belis, comuna Belis, jud. Cluj”

Detalii

Hotararea 42/03 iulie 2020

Privind modificarea HCL nr.45/23.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenti obiectivului de investitie “Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Avram Iancu Belis, comuna Belis, jud. Cluj”

Detalii

Hotararea 43/03 iulie 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “INTRARE IN LEGALITATE CONSTRUIRE LOCUINTA”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 1/11 ianuarie 2019

Privind reorganizarea retelei scolare pentru anul 2019-2020

Detalii

Hotararea 2/11 ianuarie 2019

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente

Detalii

Hotararea 3/11 ianuarie 2019

Privind majorarea cotizatiei anuale datorata de Comuna Belis

Detalii

Hotararea 4/11 ianuarie 2019

Cu privire la revocarea HCL nr 54 din 02 noiembrie 2018

Detalii

Hotararea 5/11 ianuarie 2019

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente

Detalii

Hotararea 45/07 august 2020

Privind aprobarea stabilirii pretului de pornire la licitatie/vanzare a unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei si aprobarea modului de valorificare a acestuia

Detalii

Hotararea 46/07 august 2020

Cu privire la aprobare creare acces nou si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare in zona strazii localitatii pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CASA DE VACANTA, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE SI RACORDURI LA UTILITATI”, lucrari care se executa pe domeniul public al comunei Belis

Detalii

Hotararea 47/07 august 2020

Privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Belis, judetul Cluj

Detalii

Hotararea 48/07 august 2020

Privind inregistrarea Primariei BELIS in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online

Detalii

Hotararea 49/07 august 2020

Cu privire la aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentarea in instanta cu cabinet de avocat

Detalii

Hotararea 50/07 august 2020

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2020

Detalii

Hotararea 51/04 septembrie 2020

Privind alegerea Presedintelui de sedinta

Detalii

Hotararea 52/04 septembrie 2020

Privind aprobarea stabilirii pretului de pornire la licitatie/vanzarea unor cantitati de material lemnos din fondul forestier si din pasunea impadurita a comunei si aprobarea modului de valorificare a acestuia

Detalii

Hotararea 53/04 septembrie 2020

Privind aprobarea achizitionarii a 90 de tablete, 7 laptopuri cu 7 camere si 7 microfoane pentru elevii din invatamantul preuniversitar din cadrul Scolii Gimnaziale “AVRAM IANCU” Belis

Detalii

Hotararea 54/04 septembrie 2020

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2020

Detalii

Hotararea 55/21 septembrie 2020

Privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN la proiectul “Modernizare camine culturale in comuna Belis, judetul Cluj”

Detalii

Hotararea 56/21 septembrie 2020

Cu privire la aprobare si realizare bransamente/racorduri la retelele edilitare pentru investitia “ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE PATINOAR AUTOSUSTENABIL”, lucrari care se executa pe domeniul public si privat al comunei Belis

Detalii

Hotararea 57/21 septembrie 2020

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2020

Detalii

Hotararea 6/01 februarie 2019 – privind alegerea Presedintelui

Hotararea 7/19 februarie 2019 – privind aprobarea executiei bugetare

Hotararea 8/19 februarie 2019 – aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019

Hotararea 9/19 februarie 2019 – pentru modificarea taxei speciale de salubritate

Hotararea 10/19 februarie 2019 – cu privire la revocarea HCL nr 58 din 07 decembrie 2018

Hotararea 11/19 februarie 2019 – privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat

Hotararea 12/19 februarie 2019 – asigurarea cofinantarii de la Bugetul Local pentru categoriile de cheltuieli 

Hotararea 13/19 februarie 2019 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 

Hotararea 14/19 februarie 2019 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Hotararea 15/19 februarie 2019 – privind participarea Consiliului local Belis ca membru fondator la constituirea asociatiei

Hotararea 16/19 februarie 2019 – privind aderarea la Asociatia ”Motii, tara de Piatra”

Hotararea 17/01 martie 2019 – privind aprobarea unor preturi pentru material lemnos

Hotararea 18/01 martie 2019 – privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Eco-Metropolitan Cluj

Hotararea 19/05 aprilie 2019 – privind alegerea Presedintelui

Hotararea 20/05 aprilie 2019 – privind delegarea gestiunii activitatilor de colectare 

Hotararea 21/05 aprilie 2019 – privind aprobarea efectuarii lucrarilor ”Modernizare si dotare scoala Gimnaziala – Avram Iancu – Belis”

Hotararea 23/05 aprilie 2019 – privind alegerea procedurii de negociere ”Reabilitare si dotare Dispensar ”

Hotararea 24 /05 aprilie 2019 – privind acordarea burselor scolare

Hotararea 25/05 martie 2019 – privind aprobarea Planului Urbanistic -construire Bungalow

Hotararea 27/03 mai 2019 – Elaborare documentatie PUD si executarea lucrarilor de construire a casei de vacanta

Hotararea 28 /03 mai 2019 – privind accesarea schemei de ajutor de stat

Hotararea 30 / 03 mai 2019 – privind licitatia pentru exploatarea masei lemnoase 

Hotararea 31/03 mai 2019 – privind aprobare creare acces nou si realizare bransamente 

Hotararea 32/ 07 iunie 2019 – privind revocarea HCL nr 28

Hotararea 33/07 iunie 2019 – privind construirea casei de vacanta 

Hotararea 34/07 iunie 2019

Hotararea 35/10 iunie 2019

Hotararea 36/10 iunie 2019

Hotararea 37/10 iunie 2019

Hotararea 47/02 august 2019

Hotararea 48/02 august 2019

Hotararea 49/02 august 2019

Hotararea 50/02 august 2019

Hotararea 51/26 septembrie 2019

Hotararea 52/26 septembrie 2019

Hotararea 53/26 septembrie 2019

Hotararea 54/04 octombrie 2019

Hotararea 55/04 octombrie 2019

Hotararea 56/04 octombrie 2019

Hotararea 57/04 octombrie 2019

Hotararea 58/04 octombrie 2019

Hotararea 59/04 octombrie 2019

Hotararea 60/04 noiembrie 2019

Hotararea 61/04 noiembrie 2019

Hotararea 62/04 noiembrie 2019

Hotararea 63/04 noiembrie 2019

Hotararea 64/04 noiembrie 2019

Hotararea 65/06 decembrie 2019

Hotararea 66/06 dembrie 2019

Hotararea 67/06 decembrie 2019

Hotararea 68/06 decembrie 2019

Hotararea 69/06 decembrie 2019

Hotararea 70/06 decembrie 2019

Hotararea 71/06 decembrie 2019

Hotararea 72/06 decembrie 2019

Hotararea 73/06 decembrie 2019

Hotararea 74/17 decembrie 2019

Hotararea 44/27 iulie 2020

Hotararea 58/19 noiembrie 2020

Hotararea 59/19 noiembrie 2020

Hotararea 60/19 noiembrie 2020

Hotararea 61/19 noiembrie 2020

Hotararea 62/19 noiembrie 2020

Hotararea 63/18 decembrie 2020

Hotararea 64/18 decembrie 2020

Hotararea 65/18 decembrie 2020

Hotararea 66/18 decembrie 2020

Hotararea 67/18 decembrie 2020

Hotararea 68/18 decembrie 2020

Hotararea 69/18 decembrie 2020

Hotararea 70/18 decembrie 2020

Hotararea 71/18 decembrie 2020

Hotararea 72/18 decembrie 2020

Hotararea 73/18 decembrie 2020

 

[/vc_row