Acest Monitor contine principalele categorii de documente si informatii publice privind activitatea Consiliului Local si relatia Primariei cu cetatenii.

1. Statul unitatii administrativ-teritoiale.

Hotararea 36/10 iunie 2019

Privind aprobarea Statutului comunei Belis

2. Regulamentele privind procedurile administrative.

3. Hotararile autoritatii deliberative.

– Hotarari ale Consiliului Local;

– Proiecte de hotarari ale Consiliului Local:

                       – Anunt

                      – Strategia de dezvoltare locala a comunei Belis – perioada 2021-2027

– Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari;

– Registru pentru evidenta hotararilor.

4. Dispozitiile autoritatii executive.

– Acte administrative emise de primar;

– Registrul pentru evidenta dispozitiilor.

5. Documente si informatii financiare

6. Procese verbale si alte documente

 

-PROCES VERBAL a sedintei Consiliului Local Belis din data de 16 mai 2022, ora 14:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

-PROCES VERBAL a sedintei Consiliului Local Belis din data de 21 aprilie 2022, ora 10:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

-PROCES VERBAL a sedintei Consiliului Local Belis din data de 18 APRILIE 2022, ora 11:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

PROCES VERBAL a sedintei Consiliului Local Belis din data de 25.03.2022, ora 13:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

– PROCES VERBAL a sedintei Consiliului Local Belis din data de 02.02.2023, ora 13:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis 

– PROCES VERBAL: a sedintei Consiliului Local Belis din data de 28.12.2021, ora 13:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

– Privind aprobarea cererii de finantare si al devizului general estimativ pentru obiectul de investitii “Sistem de captare apa bruta Lac Fantanele, pompare,tartrare, inmagazinare, aductiune si retea de distributie apa in UAT Belis, UAT Calatele, UAT Rasca si UAT Manastireni.

 – Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza acte administrative;

– Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotarari si dispozitii cu caracter normative;

– Informarea asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de  autoritatile administratiei publice locale;

– Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu carater normativ

– Minute sedinte publice locale;

– Procesele verbale ale sedintelor Consiliului Local:

 – PROCES VERBAL al sedintei Consiliului Local Belis din data de 13.10.2021 , ora 10:00 care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis.

 – PROCES VERBAL: al sedintei Consiliului Belis din data de 19.11.2020, ora 14:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

 -Proces verbal a sedintei a Consiliului Local Belis din 18.12.2020, ora 12:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

–  PROCES VERBAL: a sedintei a Consiliului Local Belis din data de 29.01.2021, ora 12:00 care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

– PROCES VERBAL: a sedintei Consiliului Local Belis din data de 05.03.2021, ora 10:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

– PROCES VERBAL: a sedintei Consiliului Local Belis din data de 16.04.2021, ora 10:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

– RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2020

– PROCES VERBAL: a sedintei a Consiliului Local Belis din data de 28 mai 2021, ora 10:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

– PROCES VERBAL: a sedintei Consiliului Local Belis din data de 15 iunie 2021, ora 18:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis 

– PROCES VERBAL: a sedintei Consiliului Local Belis din data de 21 septembrie 2021, ora 10:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis 

7. Publicatii de casatorie

8. Anunțuri

10. Proiecte de hotarare

  •  
  •  
  •  
  •  
  •