Acest Monitor contine principalele categorii de documente si informatii publice privind activitatea Consiliului Local si relatia Primariei cu cetatenii.

1. Statul unitatii administrativ-teritoiale.

Hotararea 36/10 iunie 2019

Privind aprobarea Statutului comunei Belis

2. Regulamentele privind procedurile administrative.

3. Hotararile autoritatii deliberative.

– Hotarari ale Consiliului Local;

– Proiecte de hotarari ale Consiliului Local;

– Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari;

– Registru pentru evidenta hotararilor.

4. Dispozitiile autoritatii executive.

– Acte administrative emise de primar;

– Registrul pentru evidenta dispozitiilor.

5. Documente si informatii financiare

6. Alte documente.

    – Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza acte administrative;

    – Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotarari si dispozitii cu caracter normative;

    – Informarea asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de  autoritatile administratiei publice locale;

    – Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu carater normativ

    – Minute sedinte publice locale;

    – Procesele verbale ale sedintelor Consiliului Local;

    – Publicatii de casatorie;

    – Alte documente de interes local.

7. Publicatii de casatorie