Acest Monitor contine principalele categorii de documente si informatii publice privind activitatea Consiliului Local si relatia Primariei cu cetatenii.

1. Statul unitatii administrativ-teritoiale.

Hotararea 36/10 iunie 2019

Privind aprobarea Statutului comunei Belis

2. Regulamentele privind procedurile administrative.

3. Hotararile autoritatii deliberative.

– Hotarari ale Consiliului Local;

– Proiecte de hotarari ale Consiliului Local:

                       – Anunt

                      – Strategia de dezvoltare locala a comunei Belis – perioada 2021-2027

– Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari;

– Registru pentru evidenta hotararilor.

4. Dispozitiile autoritatii executive.

– Acte administrative emise de primar;

– Registrul pentru evidenta dispozitiilor.

5. Documente si informatii financiare

6. Procese verbale si alte documente

  – Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza acte administrative;

– Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotarari si dispozitii cu caracter normative;

– Informarea asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de  autoritatile administratiei publice locale;

– Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu carater normativ

– Minute sedinte publice locale;

– Procesele verbale ale sedintelor Consiliului Local:

 

 – PROCES VERBAL al sedintei Consiliului Local Belis din data de 13.10.2021 , ora 10:00 care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis.

 – PROCES VERBAL: al sedintei Consiliului Belis din data de 19.11.2020, ora 14:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

 -Proces verbal a sedintei a Consiliului Local Belis din 18.12.2020, ora 12:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

–  PROCES VERBAL: a sedintei a Consiliului Local Belis din data de 29.01.2021, ora 12:00 care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

– PROCES VERBAL: a sedintei Consiliului Local Belis din data de 05.03.2021, ora 10:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

– PROCES VERBAL: a sedintei Consiliului Local Belis din data de 16.04.2021, ora 10:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

– RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 IN ANUL 2020

– PROCES VERBAL: a sedintei a Consiliului Local Belis din data de 28 mai 2021, ora 10:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis

– PROCES VERBAL: a sedintei Consiliului Local Belis din data de 15 iunie 2021, ora 18:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis 

– PROCES VERBAL: a sedintei Consiliului Local Belis din data de 21 septembrie 2021, ora 10:00, care a avut loc in sala de sedinte a Primariei comunei Belis 

7. Publicatii de casatorie

10. Proiecte de hotarare