Acest Monitor contine principalele categorii de documente si informatii publice privind activitatea Consiliului Local si relatia Primariei cu cetatenii.

1. Statul unitatii administrativ-teritoiale.

Hotararea 36/10 iunie 2019

Privind aprobarea Statutului comunei Belis

2. Regulamentele privind procedurile administrative.

3. Hotararile autoritatii deliberative.

– Hotarari ale Consiliului Local;

– Proiecte de hotarari ale Consiliului Local:

                       – Anunt

                      – Strategia de dezvoltare locala a comunei Belis – perioada 2021-2027

– Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari;

– Registru pentru evidenta hotararilor.

4. Dispozitiile autoritatii executive.

– Acte administrative emise de primar;

– Registrul pentru evidenta dispozitiilor.

5. Documente si informatii financiare

6. Procese verbale si alte documente

7. Publicatii de casatorie