Posturi vacante

Primaria comunei Belis, anunta scoaterea la concurs a unui post de natura contractuala dupa cum urmeza:

1. Muncitor- Compartiment Administrare

Cerinte:

– studii medii;

– permis de conducere, categoria B (constituie avantaj);

– buna reputatie in comunitate.

Cerinte de inscriere la concurs

– cerere de inscriere;

– copie act de identitate;

– copie dupa actele de studii;

– copie dupa carnetul de munca sau dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

– cazier juridic;

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate;

– curiculum vitae.

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.

Concursul se va desfasura la sediul primariei si consta in:

-Proba scrisa si interviu in data de 02.12.2019, ora 10.00.

Dosarele se depun la sediul Primariei Comunei Belis, pana la data de 29.11.2019, ora 14:00. Relatii suplimentare la sediul Primariei Comunei Belis, Compartiment secretariat, telefon. 0264 – 334002 tel: 0745604702 MATIS Viorel- primar.

Detalii